تبلیغات
EXCEL - left,right,mid
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
31 اردیبهشت 88

left,right,mid

31 اردیبهشت 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

با عرض پوزش بدلیل وقفه طولانی به 3 تابع جدید می پردازیم:

Right & left

این دو تابع شبیه به هم هستند فقط یکی از راست شروع می کند و ددیگری از چپ و لذا ما به توضیح دادن یکی از آن ها بسنده می کنیم:

بعد از نوشتن:

=left(

آدرس خانه ای که در آن متن وجود دارد و یا داخل " " متن مورد نظر را می نویسید و سپس با ; جدا می کنید و شماره تعداد حروف مورد نظر را می نویسید. مثال:

=left("EMAD";2)

نتیجه این تابع این است که حروف متن شما را از سمت چپ به تعدادی که شما مشخص کرده اید نشان می دهد:

یعنی در مثال بالا می شود:

EM

امّا در مورد Right باید ذکر کنم که از سمت راست این عملیات را انجام می دهد.

نکته:

در صورتی که متن شما فارسی باشد تابع های Left  و Right جابه جا عمل می کنند یعنب تابع right از سمت چپ و تابع left  از سمت راست این کا را انجام می دهد.

Mid

این تابع نیز مانند دو تابع قبلی عمل می کند با این تفاوت که از شما می پرسد که از کدام حرف چه تعداد را نشان دهم.

یعنی پس از نوشتن :

=mid(

باید مانند دو تابع قبل متن را مشخص کنید و سپس شماره حرفی که می خواهید از آن جا شروع به شمارش کند را می نویسید و در آخر نیز تعدا د حروف را مشخص می کنید.

مثال:

=mid("SALAM";2;3")   :    ALA

موفق باشید

اگر سؤالی باشد در خدمتیم از طریق نظرات بفرمایید.