تبلیغات
EXCEL - LARGE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
9 شهریور 93

LARGE

9 شهریور 93

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام!

شکل کلی تابع LARGE به صورت روبرو می باشد:     (LARGE(array, k=
کاری که این تابع برای ما می کند این هست که در بین اعدادی
که برایش مشخص می کنیم 
k اُمین عدد از بزرگترین آن ها را
 به ما نشان می دهد یعنی اگر اعدادمان را از بزرگ به کوچک مرتب کنیم
عدد k اُم را به ما نشان می دهد 
مثلاً اگر 6 عدد به آن بدهیم می توانیم
با استفاده از آن 
سومین عدد که بزرگتر از بقیه است را بدست آوریم.

array : برای محدوده ای که عدد ها در آن هستند (مثلا A1:A10)
k : برای این که چندمین عدد بزرگتر را می خواهید

به مثال توجه بفرمایید:
     A        B                  C              
   1    21  
   2    112  
   3    14  
   4   5-  
   5    7  
   6    6 (LARGE(A1:A6,3=
نتیجه میدهد: 14


در این مثال ازبین اعداد ستون A سومین عدد از بزرگترین اعداد را
 با استفاده از تابع LARGE بدست آوردیم.

چند نکته:
1) این تابع هرکدام از اعداد تکراری را یک عدد جدا حساب می کند 
برای مثال از بین اعداد {4و4و4و2و3) سومین از بزرگترین اعداد 
می شود: 4

2) اگر محدوده ای که در قسمت Array مشخص می کنید خالی باشد
خطای #NUM! نمایش داده می شود.

3) اگر k را عددی منفی یا صفر در نظر بگیرید با خطای #NUM! مواجه می شوید.

4) اگر مقدار k را 1 بگذارید  این تابع مانند تابع max عمل می کند و اگر مقدار آن را 
برابر با تعداد اعداد بگذارید مانند تابع min عمل می کند 

التماس دعا