تبلیغات
EXCEL - ROWS
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
13 مهر 93

ROWS

13 مهر 93

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
عید قربان مبارک

تابع rows با گرفتن یک Area  (ناحیه ای از خانه ها)
تعداد ردیف های آن را نشان می دهد.

مثلاً 
(rows(A1:A10=
نتیجه می دهد:  10


التماس دعا