تبلیغات
EXCEL - COLUMNS
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
12 مهر 93

COLUMNS

12 مهر 93

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
شهادت حضرت مسلم و جناب هانی بن عروه را تسلیت عرض می کنم.

تابع COLUMNS با گرفتن یک Area  (ناحیه ای از خانه ها)
تعداد ستون های آن را نشان می دهد.

مثلاً 
(COLUMNS(A1:H10=
نتیجه می دهد:  8


التماس دعا