تبلیغات
EXCEL - FIND
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
25 شهریور 93

FIND

25 شهریور 93

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

شکل کلی تابع FIND به صورت زیر است:
([Find(find_text,within_text,[start_num=
با این تابع شما قادرید حرف یا کلمه ای را در یک عبارت جستجو کنید
و شماره حرفی که کلمه ی مورد جستجو در آن است را دریافت کنید.
برای این کار باید در قسمت find text عبارتی که می خواهید جستجو کنید 
و در قسمت within_text عبارت مورد نظر را بنویسید.
قسمت start num اختیاری است و برای این است که از حرف چندم شروع به جستجو کند
مثلاً: در تابع روبرو: (1,"اکسل نرم افزاری قدرتمند و جادویی","جادو")find= 
تابع در عبارت «اکسل نرم افزاری قدرتمند و جادویی» به دنبال کلمه ی «جادو» می گردد
 و از حرف شماره 1 برای جستجو شروع می کند.
و در نهایت نتیجه ی این تابع شماره ی حرفی است که این کلمه در آن یافت شده است
 چون در بیست و هفتمین حرف این عبارت کلمه جادو نوشته شده است نتیجه ی تابع عدد 27 است.
نکته: این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس است
وهمین نکته تفاوت این تابع با تابع search است.
التماس دعا