تبلیغات
EXCEL - NOW;DATE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
15 شهریور 88

NOW;DATE

15 شهریور 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض سلام و پوزش بدلیل تأخیر!

دو تابع امروز مربوط به زمان است

1-  تابع NOW به شما ساعت و تاریخ همان لحظه را می دهد و شکل کلی آن چنین است:

=NOW()

دقت فرمایید که داخل پرانتز خالی باید باشد .

این زمان با هر بار رفرش شدن صفحه آپدیت می شود (مثلاً با دکمه ی F9 )

2-  تابع DATE تاریخ مورد نظرتان را به شکل مربوطه در می آورد ، یعنی روز و ماه و سال را می گیرد و به حالت مثلاً:   27/2/1372 در می آورد.

شکل کلی آن :

=DATE([year];[month];[day])

امید داریم تا مفید واقع گردد