تبلیغات
EXCEL - SIN,COS
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
16 شهریور 88

SIN,COS

16 شهریور 88

نرم افزار اکسل تابع های SIN,COS و ... را نیز در خود جای داده است بدین صورت:

=Sin([(در اینجا عدد یا آدرسی که می خواهیم  سینوس آن را به ما بدهد می نویسیم (برحسب  رادیان])

مثال:

=Sin(90):  0.8939

=Cos(180): -0.5984

...

امّا شاید بپرسید در اکسل چه نیازی به sin و cos و... داریم : لذا یک مثال را با هم انجام می دهیم.

در خانه ی A1 بنویسید :

=A1+1

نکته:  پس وارد کردن این فرمول خطایی مشاهده می کنید که بدلیل ارجاع خانه ی a1 به خود آن است. برای رفع مشکل به تنظیمات اکسل EXCEL OPTIONS  بروید و در قسمت FORMULAS  گزینه ی
 enable iterative calculation را تیک بزنید و در  MAXIMUM iterations بنویسید 1 تا پس از هر رفرش خانه ی a1 یکی یکی زیاد شود. 

در خانه ی A2  بنویسید:

=A1+1

و آن را تا مثلاً خانه ی 25 بکشید تا در این خانه ها کپی شود

سپس در خانه ی B1  بنویسید:

=SIN(A1)

و آن را در خانه های پایینش تا b25 بکشید تا کپی شود

سپس خانه ی B1 تا B25 را (B1:B25) انتخاب کرده و در insert قسمت CHART نموداری که می خواهید را انتخاب کنید مثلاً ( LINE, XY) و با زدن دکمه ی F9 تغییرات را ببینید.

با تغییر در فرمول ها و نمودار ها اشکال جالب تری را بسازید.