تبلیغات
EXCEL - TODAY
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
20 شهریور 88

TODAY

20 شهریور 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

باعرض سلام ! امروز فرمول today که فرمولی ساده و کاربردی است می نویسم. این فرمول تاریخ جاری را به میلادی می نویسد . حالت کلی:

=today()

دقت کنید داخل پرانتز خالی باشد.

و برای داشتن تاریخ شمسی می توانید از تابع هایی که عده ای زحمت کشیدند و درست کرده اند استفاده نمایید.