تبلیغات
EXCEL - LOWER
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

LOWER

30 مهر 88

موضوع :توابع، 
نگارنده :علی نجفی

به نام خدا

با سلام

تابع LOWER از سری توابع متنی است كه تمام حروف یك كلمه یا جمله را كوچك می كند.

مثال:

LOWER(ALI)=ali

LOWER(BoOk)=book