تبلیغات
EXCEL - CODE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

CODE

30 مهر 88

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می کنم روز شما به خیر باشه ان شا الله!

در کامپیوتر برای هر کاراکتر و حرف یک کد قرار داده شده است مثلاً کد حرف A  شماره ی 97 است ، حال این تابع با گرفتن حرف مورد نظر کد آن را به شما می دهد

مثال:

=code("a"):   97

تذکّر مهم (1) : دقت داشته باشید اگر می خواهید حرف را مستقیم وارد کنید بایستی داخل "" بگذارید و اگر نه آدرس خانه ای که می خواهید بنویسید.

تذکّر مهم (2) : اگر کلمه در این تابع بگذارید تابع کد حرف اول کلمه را می دهد.

امیدوارم  مفید واقع شود.