تبلیغات
EXCEL - IFERROR
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 مهر 88

IFERROR

30 مهر 88

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عرض می کنم ؛

تابع IFERROR تابعی پر کاربرد است و بدان جهت استفاده می شود که اگر در خانه ای ERROR وجود داشت متن مورد نظر ما را نشان دهد.

این تابع از دوقسمت تشکیل شده است:

1- آدرس خانه

2 - متن مورد نظر که در هنگام خطا نمایش دهد.

مثال:

=IFERROR(A1;"خطا وجود دارد"): 

اگر خانه ی A1 خطا داشته باشد داخل آن « خطا وجود دارد » را نمایش می دهد.

نکته : اگر می خواهید چیری نمایش ندهد، در قسمت دوم  "" را بگذارید.

اگر با انواع خطا در اکسل آشنا نیستید بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

z

بسم الله الرحمن الرحیم

انواع خطا ها در اکسل:

#NUM! - خطای بینهایت    :       

وقتی اکسل در محاسبه ی عددی مشکل پیدا کند (مثلاً بدلیل بزرگ بودن آن ) نمایش داده می شود.

## -

وقتی متن داخل یک خانه از عرض ستون آن بیشتر باشد و در آن جا نشود این خطا نمایش داده می شود و اگر بر روی  مرز دو ستون دبل کلیک کنید اکسل آن را به اندازه ای که کل متن در خانه جا شود بزرگ می کند و خطا رفع می شود.

#DIV/0! - خطای تقسیم بر صفر

اگر در فرمول هایی که نوشته اید جایی مخرج یک کسر صفر شده باشد این خطا نمایش داده می شود.

 - #NAME?

وقتی تابعی که نشته اید را اکسل نشناسد این خطا نمایش داده می شود.

#N/A

این خطا زمانی نمایش داده می شود که تابع شما در اجرا به مشکلی بر بخورد یا اطلاعات غلط در آن باشد.

#VALUE!

این خطا زمانی نمایش داده می شود که اطّلاعات برخی از تابعها را وارد نکرده اید یا ناقص وارد کرده اید.

امید وارم مفید واقع شود.

لازمه که توضیح و مثالی اضاقه کنم واسه دوستمون که درخواست مثال کرده بود .فرض کنید قرار باشه چند تا سلول رو با هم جمع کنیم وبه هر دلیلی در یکی از سلول ها ارور وجود داره به همین دلیل جوابی برای جمع نخواهیم دات آنجاست که این فرمول بدرد میخوره:مثلا در حالت زیر بجای ارور صفر قرار میده و در نتیجه جمع نتیجه خواهد داد.

#n/a
 =iferror(a1;0)
 2 =iferroe(a2;0)
 =sum(a1+a2)  =sum(a1+a2)