تبلیغات
EXCEL - MODE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
27 اردیبهشت 91

MODE

27 اردیبهشت 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم

ورودی تابع MODE  فقط عدد می باشد. (...;[MODE( Number1 ; [number2] ; [number3=

این تابع از بین اعدادی که داخل آن نوشته اید یا رنجی را که برایش مشخص نموده اید عددی را که بیشتر تکرار شده مشخص می کند.

برای مثال از بین اعداد 1و2و2و2و3و3و4 عدد 2 را نشان می دهد.


نکته:
اگر از هر عدد یک مورد در خانه ها باشد خطای N/A# ظاهر می شود.
اگر تعداد تکرار اعداد برابر باشد یکی از آن ها را نمایش می دهد.