تبلیغات
EXCEL - CHOOSE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
12 خرداد 91

CHOOSE

12 خرداد 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام!

ولادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام را تبریک عرض می کنم.

( ... ; {Choose( {index_num} ; {value1} ; {value2} ; {value3

این تابع تعدادی داده دریافت می کند و آنچه شما معین کرده اید را نشان می دهد. بدین صورت که در قسمت
{index_num}  شماره ای از 1 تا 29 می نویسید یا به خانه ای ارجاع می دهید یا فرمولی می نویسید که عددی بین 1 تا 29 را نشان دهد {برای مشخص شدن داده ی مورد نظر} سپس در قسمت های بعدی داده های مورد نظر را می نویسید یا آدرس آن را می دهید.

به عنوان مثال :

 B                      A                       
 12 (Choose(3;b1;b2;b3;b4= 1                      
 45   2                      
 36   3                      
 10   4                      
 9   5                      

 

 

 

 

نتیجه ی A1  می شود 36 یعنی محتوای داده ی سوم که خانه ی b3 است را می نویسد.

حال اگر در اکسل 2007 به جای {index_num} بنویسید:
(randbetween(1;29
در این صورت به طور رندوم از بین داده های خانه ی b1  تا b4 یکی در A1  نشان داده می شود.

امیدوارم مفید باشد. التماس دعا