تبلیغات
EXCEL - VALUE
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
20 مرداد 91

VALUE

20 مرداد 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

ایام شهادت امیرالمومنین علیه السلام را تسلیت عرض می کنم.

این تابع یک ورودی دارد که می تواند عدد یا ساعت یا تاریخ ... باشد نتیجه ی این تابع اگر عدد باشد عیناً همان عدد است اما اگر ساعت یا تاریخ باشد Time value یا Date value را نمایش می دهد مگر اینکه از قسمت number از ریبون Home فرمت نمایش ساعت یا تاریخ را انتخاب کرده باشید که در این صورت همان ساعت و تاریخ را نتیجه می دهد. اگر ورودی غیر از آنچه بیان شد باشد مثل متن  یا داده های منطقی خطای !value# نمایش داده می شود.

اگر علائمی مانند درصد (%) که مرتبط با اعداد هستند در کنار ورودی این تابع باشد خلل و ایرادی ایجاد نمی شود و تابع بدون خطا نتیجه را نمایش می دهد.

التماس دعا