تبلیغات
EXCEL - ROUNDUP
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
30 شهریور 91

ROUNDUP

30 شهریور 91

موضوع :

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

این تابع مثل تابع round عمل می کند با این تفاوت که همیشه به سمت بالا گرد می کند ، یعنی اولین عدد بزرگتر از عدد مورد نظرتان را نمایش می دهد.

برای مثال: (ROUNDUP(23435.21;1=

نتیجه می دهد: 23435.3

ولی (ROUND(23435.21;1=
نتیجه می دهد: 23435.2