تبلیغات
EXCEL - DAYS360
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
26 آبان 91

DAYS360

26 آبان 91

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

این تابع دو تاریخ را می گیرد و روز های بین این دو تاریخ را شمارش کرده نشان می دهد. بر اساس سال 360 روزه

 Start_date: تاریخ شورع

    end_date
: تاریخ پایان

نکته:
این تابع برای مقایسه بین 2 تاریخ شمسی که در 2 یا چند ماه مختلف هستند لزوما درست عمل نمی کند زیرا  بر اساس 30 یا 31 روز بودن ماه های میلادی  و طبق متد اروپایی یا ایالات متحده محاسبه می کند. برای تنظیم این متد بایستی در قسمت Method  - که اختیاری است و می توان خالی گذاشت - عدد 1 را برای اروپا و 0 را برای ایالات متحده نوشت.


مثال:

( ( DAYS360 ( DATE ( 1391 ; 8 ; 20 ) , DATE ( 1391 ; 8  ;  28 =

نتیجه می دهد : 8

التماس دعا