تبلیغات
EXCEL - COUNTA
EXCEL
آشنایی با نرم افزار گمنام ولی جادویی اکسل
19 تیر 92

COUNTA

19 تیر 92

موضوع :توابع، 

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام؛ پوزش بابت تأخیر زیاد!

حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می کنم و از همگی التماس دعا دارم.تابع COUNTA مانند تابع COUNT عمل می کند با این تفاوت که این تابع هر خانه ای که خالی نباشد (""<>) را می شمارد چه عدد باشد چه متن و ...

به عنوان مثال:

   

           A            

                     B                    

 1

            2           

 =COUNTA(A1:A4):  3

 2

سلام

COUNT(A1:A4):  2=

 3


 

 4

 5

 

همانطور که در جدول مشاهده می کنید تابع COUNTA خانه هایی که خالی نیست را  و  تابع COUNT فقط خانه های حاوی عدد را شمرده است.